คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรเป็น "องค์กรคุณธรรม" แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ