ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพื่อศึกษาเรียนรู้)

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 14 ตุลาคม 2558
[หัวข้อข่าว] องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน"

องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรอ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย joyja วันที่ 30 กันยายน 2558
[หัวข้อข่าว] หนังสือ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เอกสารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย : 1) หนังสือ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย joyja วันที่ 06 สิงหาคม 2558
[หัวข้อข่าว] คลังตัวชี้วัดกลาง กลุ่มงานสนับสนุน KPI โดยสำนักงาน ก.พ.

คลังตัวชี้วัดกลาง กลุ่มงานสนับสนุน KPI 

<... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย joyja วันที่ 15 มกราคม 2558
[หัวข้อข่าว] การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

เกี่ยวกับโครงการ

Virtual Academy of Public Management เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนต... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย joyja วันที่ 22 ตุลาคม 2557
   
Page 1 Of 5