ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] การเตรียมความพร้อมระบบราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสัม... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพื่อศึกษาเรียนรู้)

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 14 ตุลาคม 2558
[หัวข้อข่าว] องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน"

องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรอ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย joyja วันที่ 30 กันยายน 2558
[หัวข้อข่าว] หนังสือ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เอกสารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย : 1) หนังสือ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย joyja วันที่ 06 สิงหาคม 2558
[หัวข้อข่าว] คลังตัวชี้วัดกลาง กลุ่มงานสนับสนุน KPI โดยสำนักงาน ก.พ.

คลังตัวชี้วัดกลาง กลุ่มงานสนับสนุน KPI 

<... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย joyja วันที่ 15 มกราคม 2558
   
Page 1 Of 5