ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ต้อนรับข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ ศึกษาดูงานภารกิจของ กพร.

ต้อนรับข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ ศึกษาดูงานภารกิจของกลุ่มพ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 27 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมการนำเสนอการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้าง กรมฯ

ประชุมการนำเสนอการปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้าง กรมสนับสนุนบริกา... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 27 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคุณภาพและสร้างพลังของทีมงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคุณภาพและสร้างพล... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 24 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] การอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ปี 2560

การอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปร... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 23 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงาน กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 14 มีนาคม 2560
   
Page 1 Of 35