ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] (แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานฯ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

<... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย pranotpone วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
[หัวข้อข่าว] (แจ้งเวียนหนังสือ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0709.02/96 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง สรุปประเด็นปัญหา แนวทางการปฏิบัติและแนวทางแก้ไขที่พบบ่อย

ตามหนังสือ อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 25 มกราคม 2561
[หัวข้อข่าว] (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561

เรียน    คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามหนังสือ กพร.... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 25 มกราคม 2561
[หัวข้อข่าว] (ด่วนที่สุด) ขอให้ส่งเอกสารประกอบผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 24 มกราคม 2561
[หัวข้อข่าว] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 2559

การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 20 ธันวาคม 2559
   
Page 1 Of 10