การประชุมพิจารณาการจัดทำ (Road Map) ระยะ 1-5 ปี ตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 11 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 38

การประชุมพิจารณาการจัดทำ (Road Map) ระยะ 1-5 ปี ตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 311 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ