ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็น "หน่วยงานคุณธรรม"

โดย กพร. วันที่ 01 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม 112

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็น "หน่วยงานคุณธรรม"

ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรมธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี