เอกสารประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2559

โดย กพร. วันที่ 10 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม 383

เอกสารประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2559

จัดทำโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทรศัพท์ 02-590-1611 ,02-5901617 โทรสาร 02-590-1633

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/opdc.hss/photos/?tab=album&album_id=698315373605582