รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการหลัก 2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการสนับสนุน เล่มที่ 1 3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการสนับสนุน เล่มที่ 2

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 25

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน