รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการลดกระดาษด้วย QR code และมาตราการขอยกเลิกสำเนาเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 42

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน