รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร (แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานฯ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายละเอียดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ทางอีเมล์ที่ : kanya23kp@gmail.com

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 10

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน