รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานฯ


รายละเอียดเอกสาร

ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0709.02/96 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง สรุปประเด็นปัญหา แนวทางการปฏิบัติและแนวทางแก้ไขที่พบบ่อย โดยสามารถจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมไฟล์ ทาง E-mail : peargirl9@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 152

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน