รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เกณฑ์รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบส่วนร่วม


รายละเอียดเอกสาร

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 กันยายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 21

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน