รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA


รายละเอียดเอกสาร

แบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปีงบประมาณ 2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 24

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน