รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ทบทวนการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้าง


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด สำหรับหน่วยงานที่ขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย จำนวน 15 หน่วยงาน คือ 1. กองกฎหมาย 2. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3. กองพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 4.-15. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 -12 และหน่วยงานที่ขอปรับภารกิจใหม่ จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1. สำนักบริหาร 2. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 3. กองวิศวกรรมการแพทย์ 4. กองแบบแผน 5. กองสุขศึกษา

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 24 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 28

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน