รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน (อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ )


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. 60 โดยวิทยากร นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 มีนาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 153

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน