รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ขอบเขตการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานเขตฯ 1-12 ปี 2560


รายละเอียดเอกสาร

ขอบเขตการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 33

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน