รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การพัฒนาองค์กร ระดับหน่วยงาน ปี 2559


รายละเอียดเอกสาร

1. หัวข้อรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2559 2. แบบฟอร์มประเมินตนเอง (Self Assessment) ของหน่วยงาน ปี 2559 3. คู่มือการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 เพิ่ม 5.2

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 ธันวาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 เมษายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 145

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน