รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน"


รายละเอียดเอกสาร

องค์ความรู้ "การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน" โดยชุมชนนักปฏิบัติ ก.พ.ร. Plus+ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 29 กันยายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 567

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน