รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA


รายละเอียดเอกสาร

- เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA (ปรับ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557) - ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 05 สิงหาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 442

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน