รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มการบันทึกผลการประเมินตามเกณฑ์ฯ สำหรับคณะกรรมการสำรวจนิเทศการพัฒนาคุณภาพองค์กร(Surveyor) ปี 2558


รายละเอียดเอกสาร

แบบฟอร์มการบันทึกผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA สำหรับคณะกรรมการสำรวจนิเทศการพัฒนาคุณภาพองค์กร(Surveyor) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 03 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 50

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน