รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กพร.


รายละเอียดเอกสาร

ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 09 ธันวาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1000

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน