รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หลักการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของ Robert S. Kaplan and David P. Norton


รายละเอียดเอกสาร

หลักการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของ Robert S. Kaplan and David P. Norton ที่อยู่อ้างอิง : http://www.imanet.org/PDFs/Public/SF/2004_03/0304kaplan.pdf

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 03 กรกฎาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 81

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน