รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร


รายละเอียดเอกสาร

แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบฟอร์มนี้ได้แจกให้ทุกคนที่ไปประชุม HA ครั้งที่ 1 ที่ โรงแรมมารวยแล้ว ในวันที่ 13 มิ.ย. 2557) และแบบฟอร์มการประเมินตนเองของหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 เม.ย. 58

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 03 กรกฎาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 672

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน