รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กรอบการประเมินผลฯ ระดับกรม


รายละเอียดเอกสาร

ข้อมูลรายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 798

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน