รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กรม สบส.


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วยกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการสร้างคุณค่า

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 35

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน