รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร รายงาน PMQA ระดับกรม


รายละเอียดเอกสาร

ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ (PMQA)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 471

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน