รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือประเมินผลฯ ระดับกรม


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (อยู่ระหว่างข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.ค. 59)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 251

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2547
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2548
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2549
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2550
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2551
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2552
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2553
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2554
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2555
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2556
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2557
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ ระดับกรม ปี 2558