ขนาดอักษร
" พอเพียง สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น องค์กรคุณธรรม

ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

นโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้ สำนักบริหาร กลุ่มคลัง ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างแทนหน่วยงาน

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 18 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000053 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560